Nowoczesne technologie

na wyciągnięcie ręki

Pełna wiedza techniczna

dotycząca produktów

Automatyzacja procesów 

intralogistycznych

Projektowanie warsztatu

i magazynu w czasie

rzeczywistym

Magazyn Przyszłości

Wyprzedzamy czas...

Zarządcą strony jest PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN