top of page
AutoMAG_Pick_g9.jpg
AutoMAG Pick.jpg

AUTONOMICZNY SYSTEM TRANSPORTU, KOMPLETACJI I SKŁADOWANIA AutoMAG PICK

System AutoMAG PICK to nowa generacja w automatyzacji magazynów – inteligentna kompletacja, transport oraz składowanie pojemników lub kartonów. To idealny sposób na szybką automatyzację magazynu, zwiększenie gęstości składowanych towarów oraz poprawę wydajności pracy nawet czterokrotnie. AutoMAG PICK optymalizuje proces kompletacji magazynowej, co pozwala firmom znacznie obniżyć koszty przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności magazynu.

Autonomiczny system transportu, kompletacji i składowania AutoMAG PICK:

 • nowa generacja w automatyzacji magazynów

 • inteligentna kompletacja, transport oraz składowanie pojemników lub kartonów

 • wydajna kompletacja „towar do człowieka”

 • zastąpienie powtarzalnych, czasochłonnych i ciężkich ręcznych prac magazynowych oraz manipulacyjnych za pomocą robota

 • znaczna poprawa gęstości składowaia oraz wydajności operacyjnej

 • charakteryzujący się wysoką stabilnością i precyzją robot porusza się z szybkością do 1,8 m/s

 • optymalizacja operacji magazynowych – dokładność kompletacji do 99,9%

 • skalowalność rozwiązania – łatwa adaptacja do zmieniających się potrzeb

 • wysokość składowania do 10 m

 • możliwość transportu do 8 ładunków jednocześnie

 • czujniki/kamery 3D i systemy alarmowe zapewniają bezpieczną pracę robota w środowisku magazynowym

 • autonomiczna nawigacja

 • autonomiczne ładowanie

Autonomiczny system transportu, kompletacji i składowania AutoMAG PICK znajduje szerokie zastosowanie. To rozwiązanie polecane szczególnie do takich branż jak m.in.:

 • branża odzieżowa

 • e-commerce

 • produkcja

 • 3PL

 • automotive

 • branża farmaceutyczna

 • branża energetyczna

 • branża elektroniczna

bottom of page