Regał windowy pionowy jest regałem automatycznym, w którym przechowywane towary składowane są na specjalnie zaprojektowanych do tego celu tacach rozmieszczonych w dwóch rzędach regałów (wyposażonych w miejsca odkładcze), pomiędzy którymi porusza się winda (ruch w kierunku: góra-dół) umożliwiająca transport tac pomiędzy miejscem składowania w regale, a oknem obsługowym (konsultacyjnym). Regał jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy składowany towar znacznie różni się od siebie wagą oraz wymiarami (wysokością, długością, szerokością).

 

OSZCZĘDZASZ CZAS, POPRAWIASZ ERGONOMIĘ i BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY

 

Dostęp do składowanych przedmiotów jest zarówno szybki (zastosowane urządzenie windowe jest bardzo wydajne), ergonomiczny („Towar do operatora”) jak i bezpieczny (fotokomórki dbają o bezpieczeństwo operatora).

 

ZWIĘKSZASZ BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANYCH TOWARÓW

 

System uwierzytelniania i kontroli dostępu do zgromadzonych w regale zasobów dba o bezpieczeństwo składowanych w nim towarów. Istnieje także możliwość zaprogramowania dostępu tylko do poszczególnych półek.

 

OSZCZĘDZASZ POWIERZCHNIĘ -> OBNIŻASZ KOSZTY SKŁADOWANIA

 

Tace rozmieszczane są w obu rzędach regałów w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać pojemność (wysokość) regału windowego (system dokonuje – na wejściu – pomiaru wysokości towaru znajdującego się na tacy i wyszukuje najbardziej odpowiednie miejsce do składowania tacy).

Dzięki zastosowaniu regału windowego obniżamy koszty składowania i uwalniamy powierzchnię magazynową, którą można wykorzystać do innych celów (szczególnie dobrze widać to w przypadku składowania elementów płaskich lub niewysokich opakowań zbiorczych – wolne przestrzenie, których nie da się uniknąć w przypadku składowania towarów na konwencjonalnych regałach półkowych w regale windowym zostają zredukowane praktycznie „do zera”).

 

REDUKUJESZ KOSZTY SZKOLENIA OBSŁUGI

 

Regał jest łatwy w obsłudze, wyposażony w ergonomiczny panel dotykowy lub monitor LCD z klawiaturą. Oprogramowanie, za pomocą którego operator komunikuje się z regałem posiada czytelny i intuicyjny interfejs. System nie tylko wskaże miejsce, w którym dany przedmiot przechowywany jest na konkretnej tacy, ale również zadba o to, by obciążenie tacy było równomierne (w okno konsultacyjne wbudowano wagę).

 

MOŻESZ NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ POZIOM ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

 

Zastosowane w regale oprogramowanie umożliwia bieżącą kontrolę stanów magazynowych (praca na buforach bezpieczeństwa). Istnieje możliwość ustawienia minimalnego poziomu dla poszczególnych zapasów, poniżej którego aktywowany jest system automatycznych powiadomień przypominających o konieczności uzupełnienia wyczerpującego się zapasu.

Obszary zastosowań regałów windowych pionowych

 

Przemysł: magazyny przystanowiskowe, buforowe; system składowania międzyoperacyjnego; magazyny części zamiennych, narzędzi; magazyny komponentów, półwyrobów - wyrobów „w toku” i wyrobów finalnych:

 

  • sektor elektroniczny i elektryczny

  • sektor chemiczny i farmaceutyczny

  • sektor maszynowy i metalowy

  • sektor motoryzacyjny

  • sektor hydrauliczny

 

Dystrybucja:

 

  • centra logistyczne