top of page
df2_1634ok_m.jpg
df2_1579ok_m.jpg

Automatyczny system gęstego składowania AutoMAG Mover

 

Magazyn automatyczny AutoMAG Mover to w pełni autonomiczny i automatyczny system składowania, będący rozwinięciem półautomatycznego systemu gęstego składowania wykorzystującego wózki wahadłowe AutoMAG Shuttle o wózek transferowy AutoMAG Mover oraz przenośniki pionowe AutoMAG Lift. Celem tego rozwiązania jest całkowite wyeliminowanie wózków widłowych ze strefy magazynowania towarów, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności procesów magazynowych.

Zasada działania systemu AutoMAG Mover

 • krok 1: dostarczenie paletowej jednostki ładunkowej (p.j.ł.) do automatycznego systemu przez przenośnik poziomy

 • krok 2: przekazanie p.j.ł. z przenośnika poziomego na przenośnik pionowy AutoMAG Lift

 • krok 3: transport palety przez przenośnik AutoMAG Lift na wymagany poziom w bloku regałowym

 • krok 4: przemieszczenie p.j.ł. na wózku AutoMAG Mover wzdłuż bloku regałowego do osiągnięcia lokalizacji wyznaczonego kanału regałowego

 • krok 5: wjazd p.j.ł. z wózkiem AutoMAG Shuttle do wnętrza kanału regałowego

 • krok  6: powrót AutoMAG Mover do przenośnika pionowego w celu pobrania kolejnej p.j.ł.

 

Funkcjonalność systemu

System AutoMAG Mover doskonale się sprawdza w magazynach o niewielkich wydajnościach, jak i w magazynach szybko rotujących. Przepływ towarów może odbywać się w systemie zgodnie z zasadą LIFO lub FIFO. W magazynach o niewielkich wydajnościach platforma przenośnika pionowego AutoMAG Lift umożliwia przemieszczanie pomiędzy poziomami w bloku regałowym poza jednostką ładunkową również wózka transferowego i wózka wahadłowego AutoMAG. Natomiast w magazynach o wysokich wydajnościach kilka przenośników pionowych AutoMAG Lift współpracuje z AutoMAG Mover’ami umiejscowionymi na każdym poziomie składowania w bloku regałowym, gwarantując wysoką efektywność pracy. Zarządzanie pracą takiego systemu odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania klasy WMS.

Zastosowanie systemu

Automatyczny system AutoMAG Mover najlepiej sprawdza się w moźniach i chłodniach  z uwagi na wysokie koszty związane z koniecznością utrzymania niskiej temperatury wewnątrz tego typu obiektów. Znajduje również szerokie zastosowanie w magazynach, gdzie wymagane jest zachowanie efektywnej rotacji towarów w systemie FIFO, w magazynach ze stosunkowo mało zróżnicowanym asortymentem oraz w magazynach, gdzie rotacja towaru jest szybka a tempo pracy wysokie.

Korzyści po wdrożeniu AutoMAG Mover

Do głównych korzyści, które można osiągnąć poprzez wdrożenie tego automatycznego systemu składowania należą:

 • automatyzacja i podniesienie wydajności procesów magazynowych

 • możliwość pracy 24h/dobę

 • wysoki współczynnik wykorzystania magazynu

 • obniżenie średniego kosztu składowania jednostki paletowej

 • ograniczenie kosztów stałych w magazynach

 • skrócenie czasu realizacji operacji magazynowych

 • całkowite wyeliminowanie wózków widłowych z obszaru magazynowania towarów

 • wzrost bezpieczeństwa pracy

 • stała kontrola oraz aktualizacja stanów magazynowych

 • eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem

 • ciche i szybkie przemieszczanie palet.

bottom of page