top of page
AutoMAG_Shuttle_top5.jpg

Regały z platformą sterowaną radiowo

 

W tym systemie magazynowania załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostki ładunkowej w kanałach specjalnie skonstruowanych regałów wjezdnych odbywa się przy pomocy półautomatycznego satelity AutoMAG. Zadania wózka widłowego zostały w tym systemie ograniczone do:

 • umieszczenia jednostki ładunkowej na początku kanału skąd zostaje ona pobrana przez satelitę AutoMAG

 • przekładania satelity między poszczególnymi kanałami

 • pobierania jednostek ładunkowych dostarczanych z głębi kanału przez satelitę AutoMAG podczas procesu rozładunku

 

Zalety stosowania rozwiązania gęstego składowania z półautomatycznym satelitą AutoMAG:

 • Bardzo wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety

 • Wzrost wydajności operacji magazynowych

 • Szybkie i bezgłośne przemieszczanie palet (max prędkość jazdy: 1,1 m/s )

 • Wzrost tempa pracy

 • Wzrost bezpieczeństwa eksploatacji - operator nie musi wjeżdżać w głąb bloku regałowego

 • Maksymalne zminimalizowanie możliwości uszkodzenia regałów przez wózek widłowy

 • Obniżenie kosztów serwisowania instalacji regałowej

 • Zminimalizowanie czasu jałowych przejazdów wózków widłowych

 • Możliwość obsługi przez standardowe wózki widłowe

 • Niewielkich gabarytów bateria żelowo-kwasowa – łatwa i szybka wymiana

 • Zabezpieczenie przed rozładowaniem się baterii podczas pracy satelity AutoMAG

 • Zaawansowany system zabezpieczania położenia ładunku i awaryjnego zatrzymania

 • Możliwość zastosowania laserowych skanerów bezpieczeństwa

 • Prosty, intuicyjny w obsłudze pilot

 • Przemieszczanie satelity między poszczególnymi kanałami bloku regałowego dobywa się za pomocą standardowego wózka widłowego

 

Obszary zastosowania systemu gęstego składowania z półautomatycznym satelitą AutoMAG:

 • chłodnie/mroźnie, w których szczególną uwagę zwraca się na maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu

 • z uwagi na wysokie koszty związane z utrzymaniem niskiej temperatury wewnątrz magazynu

 • branża spożywcza (w szczególności mleczarska, napoje), w której wymagane jest zachowanie efektywnej rotacji w systemie FIFO

 • szybko rotujące magazyny charakteryzujące się bardzo wysokim tempem pracy

 • stosunkowo mało zróżnicowany asortyment (w jednym kanale jeden rodzaj asortymentu)

 

bottom of page