Nowoczesne rozwiązania w intralogistyce

Regały z platformą sterowaną radiowo

 

W tym systemie magazynowania załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostki ładunkowej w kanałach specjalnie skonstruowanych regałów wjezdnych odbywa się przy pomocy półautomatycznego satelity AutoMAG. Zadania wózka widłowego zostały w tym systemie ograniczone do:

 

  • umieszczenia jednostki ładunkowej na początku kanału skąd zostaje ona pobrana przez satelitę AutoMAG

  • przekładania satelity między poszczególnymi kanałami

  • pobierania jednostek ładunkowych dostarczanych z głębi kanału przez satelitę AutoMAG podczas procesu rozładunku

df2_1507ok_m.jpg
Automatyczny system gęstego składowania AutoMAG Mover

Magazyn automatyczny AutoMAG Mover to w pełni autonomiczny i automatyczny system składowania, będący rozwinięciem półautomatycznego systemu gęstego składowania wykorzystującego wózki wahadłowe AutoMAG Shuttle o wózek transferowy AutoMAG Mover oraz przenośniki pionowe AutoMAG Lift.

 

Celem tego rozwiązania jest całkowite wyeliminowanie wózków widłowych ze strefy magazynowania towarów, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności procesów magazynowych.

Autonomiczne wózki AGV

 

Wózek AGV to autonomiczny pojazd dla logistyki wewnątrzzakładowej - do pracy w magazynach, na produkcji i w centrach logistycznych.

  • przeznaczony do transportu towarów na palecie EUR

  • ruch wózka odbywa się bez udziału operatora/kierowcy

  • sterowanie za pomocą nawigacji naturalnej

  • brak konieczności ingerencji w posadzkę wzdłuż trasy pracy wózka

  • możliwość szybkiej, zdalnej zmiany trasy

traslo_Foto 2.JPG
Regały z układnicami

 

Działanie automatycznych systemów magazynowych oparte jest na układnicach, których zadaniem jest transportowanie jednostek ładunkowych oraz ich układanie i pobieranie z regałów.

 

Magazyny wyposażone w systemy regałów z układnicami muszą być również wyposażone w oprogramowanie do zarządzania procesami magazynowymi, od rozładunku towaru po jego wysyłkę (WMS).

Oprogramowanie magazynowe

 

 

PROMAG S.A. oferuje swoim Klientom, w ramach realizacji kompleksowych projektów logistycznych, systemy zarządzania gospodarką magazynową klasy WMS. Oferowane oprogramowanie stanowi idealne wsparcie w procesie obsługi magazynu i dystrybucji towarów.

Pozwala to na znaczne podniesienie efektywności realizowania operacji magazynowych oraz daje możliwość mobilnej kontroli wykonywanych operacji, dostępu do danych w czasie rzeczywistym, jak również lepszego zarządzania zadaniami pracowników.

Regały automatyczne

 

 

PROMAG S.A. oferuje swoim Klientom, w ramach realizacji kompleksowych projektów logistycznych, systemy zarządzania gospodarką magazynową klasy WMS. Oferowane oprogramowanie stanowi idealne wsparcie w procesie obsługi magazynu i dystrybucji towarów.

Pozwala to na znaczne podniesienie efektywności realizowania operacji magazynowych oraz daje możliwość mobilnej kontroli wykonywanych operacji, dostępu do danych w czasie rzeczywistym, jak również lepszego zarządzania zadaniami pracowników.

Roboty

 

 

PROMAG S.A. - lider kompleksowych rozwiązań intralogistycznych i magazynowych oraz firma COMAU - największy dostawca rozwiązań z zakresu robotyzacji procesów technologicznych połączyły siły i nawiązały współpracę strategiczną. Nadrzędnym celem kooperacji jest realizacja wspólnych projektow w obszarze automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych. Partnerska współpraca przebiega zarówno na poziomie sprzedażowym, jak również projektowym oraz wdrożeniowym.

Zarządcą strony jest PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, tel. +48 61 6558200, fax +48 61 6558 203, promag@promag.com.pl NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 2 085 000 PLN